Meld på
 
Påmeldingsfrist: 6. juli kl 18.00
 
Maks antall deltakarar: 400

Påmeldingsavgift
Tom. 1. juli 2022: kr 900,- 
Fom. 2. juli 2022: kr 900,-

Deadline 6. juli 18.00

Kva inngår påmeldingsavgifta?
I påmeldingsavgifta inngår deltakarpremie, mat på matstasjon, medalje samt transport til/frå mål/start.

Medlem i Hornindal IL?
Som medlem i Hornindal IL har du rett til ein rabatt. Denne rabatten får du ved å kontakte arrangementskomiteen..

Arrangørens og deltakarens rettigheter:
50 % av startkontigenten vert refundert ved avmelding innan 12. juni 2022.

Dersom løpet blir avlyst i løpet av arrangementsdagen på grunn av vêr og sikkerheitsmessige forhold beheld arrangøren startkontigenten.

Ved påmelding samtykkjer ein at namn, aldersklasse og klubbmedlemsskap blir offentleggjort i start- og resultatlister. 

Ved påmelding samtykkjer ein også at arrangøren kan ta bilete som kan publiserast offentleg. 

Spørsmål ang. påmelding til Hornindal Rundt: Kontakt oss.