Program 2022
Fredag
16:00     sekretariatet opnar i Grobygget
20:00     Informasjonsmøte norsk
20:40     informasjonsmøte engelsk

Laurdag
07:00     Sekretariatet opnar i Grobygget
08:00     Start 75 Km i Groparken
10:00     Buss til Horndøla bru for 38 km løparane PS: Avgang frå Grobygget
11:00     Start 38 Km Horndøla Bru
12:00     Første løparar vending Horndøla nærmar seg
14:00     Første løpar målgang 38 km ved Groparken nærmar seg( første løpar kjem truleg før 15:00)
17:00     Første løpar målgang 75 km ved Groparken nærmar seg

Søndag
12:00     Premieutdeling Groparken