Stafett
Noregs tøffaste stafett - Hornindal Rundt. Bli med på Norges tøffaste fjelløp; 75 km som stafett.

75 km fordelt på fire etapper. Kun ei Mix klasse der laget kan settast saman som ein vil:
1. etappe: Start til Grothaug* - 14 km, høgdemeter 900m
2. etappe: Grothug - Horndøla bru - 24 km, høgdemeter 2000m
3. etappe: Horndøla Bru - Storesætra - 18 km, høgdemeter 1200m
4. etappe: Storesætra - Mål - 19 km, høgdemeter 1500m
 
* (Grothaug ligg mellom post 3 (Vikasætra) og post 4 (Kirkhornsætra)

Ta utfordringa saman med andre. Utfordre andre lag, bedrifter, løparar som spring 75 km.

Praktisk info:
- Start samtidig med løparar som skal delta på 75 km, (kl 08:00)
- Alle lag må sjølv ordne transport til/fra vekslingsområder.
- Alle etappevekslinger foregår i nærhet av veg så enkel tilkomst.
- Stafett “pinnen” er ein EMIT brikke som kvart lag får utdelt ved registrering i Honndalshallen fredagen før løpet.
- Brikka MÅ overleverast mellom løparane i vekslingsområdet.
- Sikkerhetsregler og krav om innhold i sekk som resten av arrangementet.
- Siste etappen må gjennomførast av løpar over 18 år.